WORLD WAR I-II ( CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT – CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 2)

1.800.000 1.300.000

Dưới ngòi bút của nhà sử học người Anh – Peter Snow, cuốn sách World War I và II đưa độc giả đang sống giữa thời bình như được trở về chứng kiến hai cuộc chiến tranh thế giới quy mô lớn, mà chúng ta có thể gọi chúng là “Bi kịch thế kỷ 20.”

Bằng việc tìm hiểu các cuộc chiến tranh qua 2 cuốn sách này hy vọng rằng chúng ta có thể học từ lịch sử và không bao giờ phải trải qua một thảm kịch toàn cầu như thế. Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung vào xây dựng một tương lai hòa bình và bền vững cho thế hệ sau….