PRISONERS OF GEPGRAPHY (Những Tù Nhân Địa Lý) – THE POWER OF GEOGRAPHY (Quyền Lực Của Địa Lý) -Tim Marshall

350.000 280.000

cuốn sách “thân thiện” với độc giả: không thuật ngữ, không những câu cú zích zắc lê thê, không những luận điểm đánh đố. Tim Marshall đã viết về những vấn đề phức tạp nhất bằng một văn phong chẳng thể giản dị và trực tiếp hơn, đưa chúng ta đi thẳng vào cốt lõi vấn đề. Cảm giác như được lắng nghe một người bạn trò chuyện về những vấn đề địa lý đang chi phối chúng ta.