Scholastic Phonics Readers (Bộ 30 quyển)

390.000 330.000

Scholastic Phonics là một bộ sách học đánh vần một cách tự nhiên được xuất bản bởi Nhà xuất bản Scholastic, được viết bởi Tiến sĩ Giáo dục Đại học Harvard Wiley Blevins và Francie Alexander
Bộ sách này bao gồm hơn 100 quy tắc đánh vần của Phonics và 152 từ có tần suất cao của Sight Words. Trẻ có thể dễ dàng học các quy tắc đánh vần tiếng Anh và các từ có tần suất cao Sight Words trong quá trình đọc, tạo nền tảng tốt cho việc đọc độc lập sau này!