Chuyện Xóm Gà (Bộ 10 Cuốn)

580.000 464.000

Công ty phát hành Nhã Nam
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội
Kích thước 19 x 14.5
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 48/cuốn