365 Ý Tưởng Sáng Tạo: Biến Giấy Báo, Bìa Carton Bỏ Đi Thành Các Món Đồ Có Giá Trị

150.000 120.000

Công ty phát hành Đinh Tị
Số trang 128
Loại bìa Bìa mềm