Tài Khoản Đọc Sách Razkids Miễn Phí Tháng 05/2023

Trên máy tính vào đây để đăng nhập: https://www.kidsa-z.com/main/Login

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng tải app Kids A-z cài đặt và đăng nhập.

Tài khoản Plus: 365k/năm

Tài khoản có các mục Plus – Science – Vocabulary 785k/năm

Thông tin dùng thử:

Tên Teacher: dchung1211

Student: Kim Tay Nguyen
Pass student: ktn05

Đăng ký mua Razkids tại đây:  https://forms.gle/PbrBFtFJmu5aipHFA  

Hướng dẫn cho người mới dùng xem tại đây:

Tài khoản có các mục Plus – Science  555k/năm

Tài khoản có các mục Plus – Vocabulary  595k/năm

Xem hướng dẫn giao bài từ vựng science tại đây: