Tài Khoản IXL Miễn Phí Từ Ngày 21/09 – 20/10/2022

Trên máy tính vào web www.ixl.com để đăng nhập.
Trên điện thoại/ máy tính bảng tải app IXL về cài và làm theo hướng dẫn

Các bạn vào tài khoản teacher bên dưới để tạo tài khoản student cho con theo hướng dẫn sau:

  • Username: kimtaynguyen201

          Password: chung77

Không đổi email và password ở tài khoản teacher.
Cần ghi lại bài đã học vì 20/010/2022 hết hạn, bài đã làm sẽ không được lưu.

– IXL là gì, khai thác IXL như thế nào, mời xem chia sẻ tại video: