Tài Khoản IXL Miễn Phí Từ Ngày 08/08 – 07/09/2022

Trên máy tính vào web www.ixl.com để đăng nhập.
Trên điện thoại/ máy tính bảng tải app IXL về cài và làm theo hướng dẫn

Các bạn vào tài khoản teacher bên dưới để tạo tài khoản student cho con theo hướng dẫn sau:

  • Username: kimtaynguyen120

          Password: nguyen79

 

  • Username: kimtaynguyen121

          Password: nguyen26

Không đổi email và password ở tài khoản teacher.
Cần ghi lại bài đã học vì 07/09/2022 hết hạn, bài đã làm sẽ không được lưu.

– IXL là gì, khai thác IXL như thế nào, mời xem chia sẻ tại video: