Tài Khoản IXL Miễn Phí Từ Ngày 02/12/2022 – 01/01/2023

Trên máy tính vào web www.ixl.com để đăng nhập.
Trên điện thoại/ máy tính bảng tải app IXL về cài và làm theo hướng dẫn

Các bạn vào tài khoản teacher bên dưới để tạo tài khoản student cho con theo hướng dẫn sau:

  • Username: kimtaynguyen202

          Password: chung63

  • Username: kimtaynguyen203

          Password: chung31

Không đổi email và password ở tài khoản teacher.
Cần ghi lại bài đã học vì 01/01/2023 hết hạn, bài đã làm sẽ không được lưu.

– IXL là gì, khai thác IXL như thế nào, mời xem chia sẻ tại video: