Tài Khoản Đọc Sách Razkids Trải Nghiệm Miễn Phí Tháng 12/2023

Ứng đọc sách onl razkids

nguồn cung cấp ngôn ngữ đầu vào bằng tiếng Anh, bao gồm âm thanh – ( phần nghe) và chữ viết – ( phần đọc). Phần tiếng trong sách giúp phát triển kĩ năng nghe, đồng thời nhìn chữ và đọc theo, đó là phát triển kĩ năng đọc thành tiếng và kĩ năng phát âm. Khi đọc và trả lời câu hỏi cuối bài, con bạn đang phát triển kĩ năng đọc hiểu. Ngoài ra, razkids thường xây dựng theo kiểu lặp lại từ vựng. Trẻ đọc nhiều bài, sẽ có nhiều từ vựng lặp lại giúp trẻ hiểu tốt hơn và nhớ từ một cách tự nhiên, nên không cần gò ép việc trẻ phải nhớ từ vựng. Chỉ cần kiên trì cho trẻ đọc là thành công!

Trên máy tính vào đây để đăng nhập: https://www.kidsa-z.com/main/Login

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng tải app Kids A-z cài đặt và đăng nhập.

Tài khoản Plus: 365k/năm

Tài khoản có các mục Plus – Science – Vocabulary 785k/năm

Thông tin dùng thử:

Tên Teacher: dchung1211

Student: Kim Tay Nguyen
Pass student: 202312

Đăng ký mua Razkids tại đây:  https://forms.gle/PbrBFtFJmu5aipHFA  

Hướng dẫn cho người mới dùng xem tại đây:

Tài khoản có các mục Plus – Science  555k/năm

Tài khoản có các mục Plus – Vocabulary  595k/năm

Xem hướng dẫn giao bài từ vựng science tại đây: