Tài khoản đọc sách RAZKIDS miễn phí tháng 09/2022

Trên máy tính vào đây để đăng nhập: https://www.kidsa-z.com/main/Login

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng tải app Kids A-z cài đặt và đăng nhập.

Tài khoản Plus 365k/năm

Thông tin dùng thử:

Tên Teacher: dchung821

Student: FreeClub
Pass student: noep

Đăng ký mua Razkids tại đây:  https://forms.gle/PbrBFtFJmu5aipHFA  

Hướng dẫn cho người mới dùng xem tại đây:

Tài khoản có các mục Plus – Science – Vocabulary 745k/năm

Thông tin dùng thử:

Tên Teacher: dchung822

Student: FreeClub
Pass student: klepro

Tài khoản có các mục Plus – Science  530k/năm

Thông tin dùng thử:

Tên Teacher: dchung795

Student: FreeClub
Pass student: noep

Tài khoản có các mục Plus – Vocabulary  565k/năm

Tài khoản có các mục Plus – Headsprout  695k/năm

Thông tin dùng thử:

Tên Teacher: dchung312

Student: FreeClub
Pass student: noepklepro

Xem hướng dẫn giao bài từ vựng science tại đây: