Tài khoản đọc sách RAZKIDS miễn phí TỪ 29/9/2021 – 14/10/2021

KimTayNguyen gửi đến quý phụ huynh và các bé học tiếng anh tài khoản đọc sách online miễn phí Razkids từ ngày 29/9/2021 đến 14/10/2021

Trên máy tính vào đây để đăng nhập: https://www.kidsa-z.com/main/Login
Trên điện thoại hoặc máy tính bảng tải app Kids A-z cài đặt và đăng nhập.

Hướng dẫn cho người mới dùng xem tại đây: https://youtu.be/-PvT0eruNT4  

Đăng ký mua Razkids tại đây: https://forms.gle/PbrBFtFJmu5aipHFA 

Tài khoản Plus: (cơ bản, loại 320k/ năm) đã mở tiếng Anh -Pháp – Tây Ban Nha – Việt

Teacher: Kimtaynguyen112

Student nào cũng được, pass: 111

Tài khoản Plus + Headsprout: (540k/năm) có thêm phần phonics học ghép âm , ghép vần tập đọc

Teacher: Kimtaynguyen155

Student nào cũng được, pass: 111

Tài khoản Plus – Science (440k/ năm)

Teacher: kimtaynguyen117

Student nào cũng được, pass: 111

Test đầu vào để mở level.  Science có thêm những gì, xem tại đây: https://youtu.be/Dq_ps8z2ZlA

Tài khoản Plus – Science – Headsprout: (700k/năm)

Teacher: kimtaynguyen118

Student nào cũng được, pass: 111

Tài khoản Plus – Vocab: ( dành cho các bạn có vốn từ khá, đọc plus khoảng level D, 500k/năm)

Teacher: kimtaynguyen119

Student nào cũng được, pass: 111

Phần VOCABULARY chạy thẳng vào bài đọc, mỗi bài đọc có 6 phần: listen – read – quiz – phonics – spelling – vocabulary ( không phải click vào chỗ quả cầu xám Vocabulary)

Tài khoản Plus -Science- Vocab: ( dành cho các bạn có vốn từ khá, đọc plus khoảng level D)

Xem hướng dẫn giao bài từ vựng science tại đây: https://youtu.be/CT-zCG7gooE

Teacher: Kimtaynguyen116

Student nào cũng được, pass: 111

Phần VOCABULARY chạy thẳng vào bài đọc, mỗi bài đọc có 6 phần: listen – read – quiz – phonics – spelling – vocabulary ( không phải click vào chỗ quả cầu xám Vocabulary)