Tách lời thoại để làm video cho bé lồng tiếng

Chia sẻ với các mẹ muốn tách lời thoại, giữ lại âm thanh để các bé lồng tiếng sinh động.
Hướng dẫn tạo video giữ lại âm thanh, loại trừ âm lời thoại.
Bước 1: Tải Video dạng MP4 + MP3 về máy.
Bước 2: Tách File MP3 ra tiếng riêng và nhạc nền riêng. Dùng PM trực tuyến sau: https://vocalremover.org/…
Bước 3: Xóa toàn bộ âm thanh ở file MP4. Dùng link trực tuyến sau:
https://convert-video-online.com/vi/
Lưu ý: vào settings tích vào No audio.
Bước 4: Hợp nhất file MP4 đã tách âm thanh với file nhạc nền vào làm 1. Dùng link sau: https://www.addaudiotovideo.com/